دانشگاه هرات

از آنجائیکه هرات مهد شعر , ادب وهنر است.اولین فاکولته ای که در چوکات پوهنتون هرات شروع به فعالیت نمود, فاکولته ادبیات بوده که حدود 19 سال از خدمات علمی –ادبی آن میگذرد. پوهنتون هرات به منظور تربیه کدرهای علمی – مسلکی در رشته های مختلف و تقدیم شان به جامعه , گام های کوچک اما با اهمیتی را برداشته است. در طول چند دهه که از تاسیس پوهنتون هرات میگذرد ما شاهد رشد و توسعه آن بوده و می باشیم. امروز در چوکات این پوهنتون , جمعا یازده فاکولته فعال بوده که در این فاکولته ها 32 دیپارتمنت فعالیت دارند. پوهنتون هرات توانسته است که در تا سال 1387 به تعداد 4223 که به مقیاس سال گذشته 965 نفر افزایش , فارغ التحصیل به جامعه تقدیم کند. همین اکنون بیش از 1500 متخصص آن در داخل کشور شامل خدمت می باشند. پوهنتون هرات با بیش از 110 صنف درسی و 239 استاد شامل کدر و مجموع 284 استاد شامل کدر وخارج از آن دارای سه معاونیت و 18 مدیریت میباشد, همین گونه پوهنتون هرات هم اکنون دارای 5107 محصل برحال میباشد.پوهنتون هرات که در دروان حکومت طالبان مانند سایر نهادهای علمی – فرهنگی در حالت رکورد قرار گرفته بود , ضایعات بزرگ علمی را متحمل گردید. بعد از سال 2001 , همانطوریکه در حیات سیاسی و اجتماعی کشور ما دگرگونی های جدی رونما گردید , تحولات چشم گیری در حیات پوهنتون هرات نیز بمیان آمده که از آن جمله در عرصه ایجاد فاکولته های جددی می توان از تاسیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی , فاکولته ساینس و فاکولته کمپیوتر ساینس که با تمام امکانات به همکاری پوهنتون تخنیکی برلین تاسیس گردیده نام برد. افتتاح پروژه ساختمانی به مساحت زیر بنایی 10000 متر مربع به ارزش 42 میلیون دالر آمریکایی که همین اکنون کار چهار تعمیر آن به اتمام رسیده است و دو تعمیر دیگر آن در حال تکمیل شدن است و تا 4 سال آینده کار 8 تعمیر دیگر آن به اتمام خواهد رسید , ایجاد کتابخانه مرکزی مجهز , ایجاد مرکز انترنت وسیع , ایجاد لابراتوار مدرن جهت آموزش کیفیت مواد ساختمانی برای فاکولته انجینری به کمک پوهنتون تخنیکی سلواکیا , ایجاد مرکز کمپیوتر فاکولته کمپیوتر ساینس به کمک پوهنتون تخنیکی برلین , پلان ستراتژیک 5 ساله به کمک بانک جهانی , همکاری های مشورتی , اکادمیک و تخنیک با بیش از 11 پوهنتون بین المللی جهان واز همه مهمتر جلب اساتید مجرب به عنوان نمونه استادانی که به کمک موسسه DAAD  کشور آلمان برای تدریس در پوهنتون هرات جذب شده اند. جلب بیش از 4500 محصل که بیش از 35 درصد آن از طبقه اناث می باشد و غیره را در چهار سال اخیر از جمله تحولات عمده در این پوهنتون می توان برشمرد. در این پوهنتون  محصلین زیادی از ولایت نیمروز , فراه , بادغیس , غور و دیگر ولایات افغانستان مشغول تحصیل اند . پوهتنون هرات تشکیلات منظم اداری , علمی و تربیتی می باشد که تمام اعضاء علمی واداری این پوهنتون  توسط محترم پوهنمل محمد حسین بارز , رئیس پوهنتون هرات و اعضای  هئیت رهبری این ریاست , طبق هدایات و لوایح که از طرف وزارت تحصیلات عالی تعیین شده است اداره میشود. پوهنتون هرات دارای دو لیلیه بزرگ میباشد که یکی آن برای طبقه ذکورو دیگر آن  برای اناث در نظر گرفته شده است. این لیلیه ها در ملکیت پوهنتون قرار ندارند.  لیلیه ذکور در تعمیر هوتل هرات که مربوط وزارت ترانسپورت و هوانوردی میباشد. جای گرفته است که ظرفیت اصلی آن 350 نفر میباشد که در آن  بیش از 450 محصل جابه جا شده است , و لیلیه دخترانه که نسبتاً مدرن و مجهز از سوی کشور دانمارک برای بخش نرسنگ صحت عامه هرات اعمار شده است, اما نسبت به اینکه کاملاً مورد استفاده قرار نمیگرید , محصلان اناث پوهنتون هرات هم در آن اسکان یافته اند. پوهنتون هرات بمثابه یک کانون علمی به تربیه  و پرورش کادرهای مسلکی مسوولیت داشته و سعی می ورزد که در رشد و ارتقای علوم و فنون نقش شایسته خویش را انجام داده و بدین وسیله در راستای بازسازی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی کشور آنطوریکه توقع جامعه ماست , ممد واقع گردد.

اطلاعات درباره مسائل عمومی دانشگاه هرات

پوهنتون هرات به منظور تربیه کدرهای علمی – مسلکی در رشته های مختلف و تقدیم شان به جامعه , گام های کوچک اما با اهمیتی را برداشته است. در طول چند دهه که از تاسیس پوهنتون هرات میگذرد ما شاهد رشد و توسعه آن بوده و می باشیم. امروز در چوکات این پوهنتون , جمعا یازده فاکولته فعال بوده که در این فاکولته ها 32 دیپارتمنت فعالیت دارند. پوهنتون هرات توانسته است که تا سال 1387 به تعداد 4223 که به مقیاس سال گذشته 965 نفر افزایش , فارغ التحصیل به جامعه تقدیم کند. همین اکنون بیش از 1500 متخصص آن در داخل کشور شامل خدمت می باشند. پوهنتون هرات با بیش از 110 صنف درسی و 239 استاد شامل کدر و مجموع 284 استاد شامل کدر وخارج از آن دارای سه معاونیت و 18 مدیریت میباشد, همین گونه پوهنتون هرات هم اکنون دارای 5107 محصل برحال میباشد.

 • ·         اطلاعات درباره پوهنحی زراعت
 • رئیس فاکولته :پوهندوی عبدالرحیم امید
 • سال تأسیس :1368 هجری شمسی
 • استادان کدر علمی :24 نفر – خارج کدر علمی : 8نفر – تعداد محصلان :542 نفر (29 دختر و 513 پسر ) – تعداد فارغان تا سال 1387 :427 نفر , که به مقیاس سال گذشته 114 نفر افزونی داشته است.
 • امکانات آموزشی فاکولته زراعت :دیپارتمنت ها :دیپارتمنت علوم حیوانی (مالداری ),دیپارتمنت علوم نباتی , دیپارتمنت وترنی (دامپزشکی ) دیپارتمنت باغبانی و دیپارتمنت حفاظت نباتات.
 • لابراتوارها: لابراتوار نباتی , زولوژی , خاکشناسی , کیمیای عمومی , تشخیص امراض حیوانی و نباتی و لابراتوار حشرات. اما قرار است که به کمک بانک جهانی در سال 1388 لابراتوارهای وترنری یا دامپزشکی و لابراتوار کیفیت مواد غذائی تأسیس شود. – صنف درسی : تعداد 11 صنف درسی با ظرفیت بین 50 تا 60 نفر
 • کتابخانه : بیش از 7000 جلد کتاب و فضای کتابخانه با ظرفیت بیش از 50 نفر
 • تجهیزات : گلخانه , فارم زراعتی واقع دشت حوض , فارغ باغبانی واقع پل مالان , اتاق کنفرانس , سیستمهای کمپیوتری فتوکپی و پرینتر
 • ·         پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات
 • رئیس فاکولته : پوهنوال محمد جمعه حنیف
 • سال تاسیس : 1336  به نام دارالمعلمین و در سال 1382 به نام پوهنحی تعلیم وتربیه
 • استادان کادر علمی :39 نفر
 • استادان خارج از کدر :4 نفر
 • تعداد محصلان : 1590 نفر (835 نفر پسر و 755 نفر دختر )
 • تعداد فارغان  تا سال 1387 : 955 نفر که به مقیاس سال گذشته 255 نفر افزایش یافته است.
 • امکانات آموزشی فاکولته تعلیم وتربیه :
 • دیپارتمنت تعلیمات مسلکی , زبان دری , انگلیسی , تاریخ , تاریخ , جغرافیه , کیمیابیولوژی و ریاضی فیزیک
 • لابراتوارها : لابراتوار بیولوژی , فزیک ,کیمیا و جغرافیه
 • صنف درسی : تعداد 18 صنف درس با ظرفیت حداکثر 50 .
 • کتابخانه : بیش از 7000 جلد کتاب و فضای کتابخانه با ظرفیت 40 نفر
 • تجهیزات : اتاق کنفرانس , سیستم های کمپیوتری , فتوکپی , پرینتر , پروجکتور و مرکز اینترنت

 

پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات

رئیس فاکولته : پوهنیار فریحه امین حیدری

سال تأسیس : 1369 هجری شمسی

استادان کدر علمی : 19 نفر

خارج کدر علمی : 6 نفر

تعداد محصلان : 251 نفر

تعداد فارغان تا سال 1387 :421 نفر که به مقیاس سال گذشته 80 نفر افزایش داشته است.

امکانات آموزشی فاکولته اقتصاد : دیپارتمنت : دیپارتمنت اقتصاد ملی ودیپارتمنت مدیریت صنعت

صنف درسی : تعداد صنف درسی با ظرفیت بین 50 تا 60 نفر

کتابخانه : بیش از 7600 جلد کتاب و فضای کتابخانه با ظرفیت بیش ار 50 نفر

تجهیزات : اتاق کنفرانس سیستمهای کمپیوتری , فتوکپی و پرنتر

نکته : در شروع سال جدید تحصیلی دانشکده اقتصاد به تعمیر خویش در مجموعه جدید پوهنتون هرات انتقال یافت .

پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات

رئیس فاکولته : انجینیر ناصر علی

استادان کدر علمی :18 نفر

استادان خارج از کدر : 10 نفر

تعداد محصلان : 470 نفر

تعداد فارغان تا سال 1387 : 398 نفر که به مقیاس سال گذشته 72 نفر افزایش یافته است.

امکانات آموزشی فاکولته انجینری : دیپارتمنت : دیپارتمنت سیول

لابراتوارها : لابراتوار خاک شناسی , سرک سازی , کانکریت , سمنت و سروی

صنف درسی : تعداد 5 صنف درسی با ظرفیت بین 50 تا 60 نفر

کتابخانه : بیش از 1000 جلد کتاب و فضای کتابخانه با ظرفیت 30 نفر

واحدهای صوتی وتصویری : اتاق کنفرانس ,دارای تجهیزات کامل شامل تلوزویون , دستگاه اسلاید , اورهد ویدئو , ویدئو  سی دی , کامره عکسبرداری

 

فاکولته شرعیات و علوم انسانی

رئیس فاکولته : پوهنیار عبدالروئوف ثاقب

سال تأسیس :1372 هجری شمسی

استادان کدر علمی : 27 نفر

استادان خارج از کدر : ندارد

تعداد محصلان : 397 نفر (93 دختر و 304 پسر)

تعداد فارغان تا سال 1387 : 384 نفر که به مقایس سال گذشته 83 نفر افزایش یافته است.

امکانات آموزشی فاکولته شرعیات :دیپارتمنت ها : دیپارتمنت تفسیر شریف و حدیث شریف , فقه و اصول فقه و ثقافت اسلامی

صنف درسی : تعداد 15 صنف درسی با ظرفیت بین 30 تا 40 نفر

واحد های سمعی و بصری : چاپ و نشر ماهنامه , اتاق کنفرانس , سیستم های کمپیوتری , فتوکپی, پرنتر و پروجکتور

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

رئیس فاکولته :پوهیالی جمشید نیکجو عزیزی

سال تأسیس :1381 هجری شمسی

استادان کدر علمی :9 نفر

استادان خارج کدر:7نفر

تعداد محصلان :203 نفر (134 پسر و 69 دختر

تعداد فارغان تا سال 1387: 256 نفر که به مقیاس سال گذشته 50 نفر افزایش یافته است.

امکانات آموزشی فاکولته حقوق و علوم سیاسی :

دیپارتمنت :دیپارتمنت حقوق عامه

صنف درسی : تعداد 8 صنف درسی با ظرفیت بین 30 تا 40 نفر

کتابخانه : بیش از 3000 جلد کتاب و فضای کتابخانه با ظرفیت 10 نفر

تجهیزات : اتاق کنفرانس , سیستمهای کمپیوتری , فتوکپی , پرینتر و پروجکتور

مرکز تحقیقات علمی

بی گمان تحقیق و پژوهش از اساسی ترین اهداف نهادهای علمی و آکادمیک به شمار میرود. پژوهش به عنوان پلکان صعود به دنیای پهناور و ناشناخته علم و دانش می تواند با رهنمودن کردن ما به زوایای تاریک و دست نیافته علوم بر تازه های علمی بشر بیفزاید , دنیای امروز به برکت تحقیقات و پژوهشهای دانشمندان همه روزه در مسیر پیشرفت شاهد نمایان شدن افق های روشنی از انکشاف و تعالیست . بشر به برکت دانش و پژوهش نه تنها به دنیای ماحول خویش تسلط یافته بلکه پا را از سیاره خاکی فراتر گذاشته بدنبال بارقه های حیات در سیارات دور دست میگردد.امروزه کشورهای توسعه یافته دنیا مبالغ هنگفتی را صرف برنامه های علمی پژوهشی شان مینمایند.و تحقیقات از اولویت های اساسی برنامه های انکشافی این دولت هاست. در کنار سازمان های بزرگ تحقیقاتی در دنیای امروز دانشگاها به عنوان مراکز اصلی علم و دانش در نگاه اول میتوانیم مراکز مهم تحقیق و پژوهش بناامیم.در واقع در معیارهای استاندارد بین المللی ,پوهنتونی که تحقیقات از ارکان اصلی برنامه های آن نباشد نمیتواند به عنوان یک مرکز آکادمیک مطرح باشد,با این وصف توجه به تحقیقات به عنوان یک ضرورت مهم و یک امر الزامی باید بیشتر از هر زمان دیگر در دستور کار مراکز علمی کشور مخصوصاً پوهنتون ها باشد , با توجه به اهمیت این  امر مقامات پوهنتون هرات که تحقیق و پژوهش و توجه به آن از دغدغه های اصلی آنهاست سعی کرده اند با رایزانی های گسترده  و تلاش مستمر پوهنتون هرات را در این مسیر قرار دهند ,  خوب میدانیم که ما هنوز در اول راهیم ولی این امر نمیتواند مانع رسیدن به این هدف مهم باشد , در سال تحصیلی 1387 با ابتکار و تلاش اعضای شورای علمی پوهنتون هرات که از چندی پیش پروسه  تحقیقات را در دستور کار قرار داده بودند ,مرکز تحقیقات علمی دانشگاه هرات افتتاح شد ,تعدادی از استادان و نخبه گان پوهنتون پیشرو در سطح کشور برنامه های تحقیقی پژوهشی پوهنتون هرات را آغاز و گسترش دهند,نکته قابل توجه در افتتاح این مرکز این است که مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات به ابتکار و خلاقیت استادان و هیئت رهبری این سازمان علمی افتتاح شده است و تاکنون هیچگونه بودجه ای را از وزارت دریافت نکرده است با اینکه داشتن پشتوانه اقتصادی موفقیت پژوهش را تضمین میکند نبود بودجه نتوانست مانع تصمیم قاطع رهروان دانش در پوهنتون هرات برای افتتاح این مرکز باشد , پوهنتون هرات امیداور است وزارت محترم تحصیلات عالی کشور با درک امر مهم تحقیق برنامه مشخصی برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در سطح مجامع علمی کشور روی دست گرفته تا باشد روزی پوهنتون های ما هم به عنوان مراکز مهم تحقیقات در منطقه و بلکه جهان مطرح شوند.

 

 

مرکز اطلاعاتی تکنالوژی

مرکز اطلاعاتی تکنولژوی پوهنتون هرات به زودی افتتاح میشود.

کار ساخت ITCH مرکز اطلاعاتی تکنالوژی پوهنحی کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات که از دو ماه پیش آغاز شده بود هفته گذشته پایان یافته و تحویل مسوولان پوهنتون هرات شد.

راه اندازی این مرکز که در چهار چوب توأمیت پوهنتون تخنیکی برلین با پوهنحی کامپیوتر ساینس پیش بینی شده بود 27هزار دالر هزینه در برداشته است که از کمکهای بانک جهانی به پوهنتون هرات پرداخت شده است , به گفته داریوش رهگشا مسول تدارکات پروژه شیپ بانک جهانی در پوهنتون هرات این مرکز ظرفیت استقرار صد پایه کامپیوتر نت ورک را دارا است و میتواند به عنوان مرکز هماهنگ کننده فعالیت های کامپیوتری اینترنتی در پوهنتون هرات عمل نماید.

 اطلاعات درباره دفتر انجل

اینترنت از جمله فن آوری جدید اطلاعاتی بشر به حساب می رود , این فن آوری شگفت انگیز تحولی شگرف در زندگی انسان امروز به جود آورده است. تا جائیکه به برکت وسائل ارتباطی نوین , دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است. از آنجائیکه اطلاعات به وسیله همین وسایل رد و بد می شوند دسترسی به ابزار اطلاعات از لازمه های مراکز تحقیقی و پژوهشی است. پوهنتون ها منحیث مراکز تحقیق و پژوهش نیاز مبرم و اساسی به وسائل ارتباطی از جمله اینترنت دارند. دسترسی آسان همه محصلان و استادان پوهنتون هرات به دنیای بزرگ اینترنت از جمله اهداف بلند مدت پوهنتون هرات بوده است .   این امر مهم با افتتاح مرکز خدمات اینترنتی و تعلیمی انجل که با همکاری و تمویل موسسه های محترم  USAID وS.U  W. در اوایل سال تحصیلی 1387 در ریاست پوهنتون هرات راه اندازی شد تا حدود زیادی نیازهای اینترنتی دانشجویان و استادان پوهنتون هرات مرفوع شده است. به جز از ریاست پوهنتون یک بخش دیگر این مرکز در پوهنحی تعلیم وتربیه که در اواسط سال 1387 راه اندازی شد نیز وجود دارد و هم اکنون با ارائه خدمات اینترنتی و تعلیمی در حدود 700 تن از محصلان را تحت پوشش آموزش اینترنت قرار داده است , همین اکنون تمام محصلان و استادان فاکولته های یازده گانه پوهنتون هرات از خدمات آن بهره مند هستند . در قسمت آموزش محصلان پوهنتون با شرکت در امتحانی که قبل از ثبت نام در کلاسهای آموزشی از آنها گرفته میشود با نمره قبولی مجوز شرکت در این صنف ها را بدست میاورند. برنامه آموزشی مرکز خدمات اینترنتی و تعلیمی ریاست پوهنتون هرات شامل دو بخش پیشرفته و مقدماتی میباشد.پوهنتون هرات امیدوار است که در سال تحصیلی 1388 با گسترش فعالیت های و خدمات اینترنتی گام های بزرگ و اساسی در راستای ارتباط الکترونیک با مراکز بزرگ تحصیلی بردارد.

فعالیت های ورزشی

جایگاه و اهمیت ورزش به عنوان ضامن سلامتی روح و جسم درگیرودار نابسامانیهای روانی که زندگی ماشینی برای بشر به ارمغان آورده برهمگان واضح و روشن است . بی گمان ورزش میتواند پیام آور سلامتی واز همه مهمتر برای جامعه بیمار ما حامل صلح , دوستی و گفتگوی سالم باشد. فعالیت های ورزشی دانشجویان پوهنتون هرات در چهار چوب مدیریت ورزش پوهنتون سامان میگرید و بنا به گفته مدیر ورزش پوهنتون هرات این مدیریت به شدت با کمبود بودجه و امکانات مواجه است. اما با ان هم در طول سال تحصیلی 1387 به همت این مدیریت فعالیت های ورزشی گسترده ای در پوهنتون هرات انجام شد از جمله :انتخاب وتنظیم تیم منتخب فتوبال پوهنتون شرکت در اولین دوره مسابقات فوتسال هرات و کسب قهرمانی این مسابقات در بین 25 تیم اشتراک تیم پرورش اندام پوهنتون هرات در مسابقات پرورش اندام معارف ویژه بزرگداشت روز معلم و کسب مقام های دومی , سومی , چهارمی این مسابقاتبرگزاری مسابقات شطرنج بین دانشکده های تجلیل از بیستمین سالگرد تاسیس پوهنتون هرات برگزاری مسابقات فوتبال جام محصل

 کلینیک حقوقی

کلینیک حقوقی پوهنتون هرات با هدف ارائه خدمات حقوقی برای اقشار بی بضاعت جامعه بویژه زنان وکودکان در ماه عقرب سال 1387 تاسیس گردید. این کلینیک به همت پوهنحی های حقوق و شرعیات و حمایت پوهنتون هرات و با پشتیبانی موسسه  OSI  در چهار چوب طرح دسترسی به عدالت و ارتقاء آگاهی حقوق بشری در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی پوهنتون هرات افتتاح شد. این مرکز که ارائه مشاوره حقوقی به صورت حضوری و درصورت لزوم تهیه عریضه

You may realize that you take pleasure in the process of attempting to describe yourself. The point is that if you are able to get in the practice of writing three pages every day, that it’s going to help get the ideas and clear your mind. Afterwards, the same is true of essays they might need to compose. You may also import tens of thousands of packages to earn everything simpler essay writer. Kids want to find stories have to get a definite start, middle, and end. Men and women assume that the author is currently attempting to demand attention. The website also lets you store your code. You can locate some illustration of projects using SymPy. You may add anything you think could create the profile or you have to eliminate whatever seems needless. So make sure that is reflected by it!

می پردازد محوریت کار خود را بر موضوعات حقوقی مدنی و مسائل مربوط به آن قرار داده است. ارائه خدمات حقوقی متعدانه و دلسوزانه بویژه برای کسانی که نیازمند خدمات حقوقی رایگان هستند. در کنار ایجاد فرصتی برای تحصیل کردگان حقوق و شرعیات  برای کسب آگاهی و مهارت , همراه با لمس مشکلا ت وتجربیات  واقعی حقوقی ,  با نظارت استادان و ایجاد زمینه های بالقوه , برای اصلاح قوانین از اهداف اصلی واولیه این کلینیک میباشد و به طور کلی می توان اهداف ذیل را برای این کلینیک برشمرد:ایجاد فضای خدمات حقوقی رایگان برای همه. ایجاد سیستمی برای مشارکت فعال دانشجویان و تربیت مشاورینی که بتوانند خدمات حقوقی موثر ارائه کنند.

تبدیل کلینیک به یک مرکز آموزشی که با جذب دانشجویان به عنوان منابع سرشار از انگیزه و انرژی و به کارگیری روش های آموزشی عملی به جای صرف طرح مسایل نظری , نظارت مناسب و مقتنضی استادان در جهت دسترسی همگانی به عدالت و ارتقاء حقوق .

پروژه تقویت و انسجام تحصیلات عالی “شیپ ” در پوهنتون هرات

بیگمان در طول سه چهار سال اخیر بانک جهانی بزرگترین یاور تحصیلات عالی افغانستان در مسیر انکشاف و پیشرفت بوده است , بانک جهانی با هدف کمک به تحصیلات عالی کشور مبلغ چهل میلیون دالر را در چهار چوب پروژه تقویت و انسجام تحصیلات عالی SHEEP به شش پوهنتون افغانستان شامل کابل , پلی تخنیک , هرات , مزارشریف , قندهار و جلال آباد اختصاص داده است , این کمک ها تا کنون به گونه متفاوت در هر پوهنتون دو یا سه مرحله یا ترنچ را پشت سرگذاشته است , این برنامه در پوهنتون هرات با خرید لوازم و تجهیزات مدرن مورد ضرورت , ساختن زیربناها تمویل امضای قراردادهای توأمیت یا پارتنرشیپها , خرید وسایل لابراتواری و مرکز اینترنت همراه بوده است تا کنون در پوهنتون هرات که در مرحله دوم (ترنچ دوم ) را طی میکند بیش از پنج و نیم ملیون دالر در زمینه های یاد شده هزینه شده است که در ارتقای کمی و کیفی پوهنتون هرات بسیار موثر بوده است , این کمکها در طی مراحل شفاف و دقیق به منظور تطبیق استراتیژی پلان پوهنتون هرات و با نظارت کمیته اجرائیه به مصرف و پیاده شدن این برنامه رضایت مسوولین بلند پایه بانک جهانی را کسب کرده  نقش موثری در باز بینی کلی پروژه داشته باشد , همنگونه در دیداری که در همین سال پوهندوی داکتر محمد نعیم اسد رئیس پوهنتون هرات از مرکز بانک جهانی در واشنگتن داشتند دو طرف ضمن بررسی پروژه , نحوه ادامه این کمکها را بررسی کردند.

پوهنتون هرات امیداور است که بانک جهانی همچنان یار و یاور تحصیلات عالی افغانستان باقی بماند و نقش سازنده اش را در ارتقاء و رشد مرکز علمی آکادمیک کشور همچنان ایفاء نماید.

 

افتتاح دوره آموزشی روش تحقیق در علوم اجتماعی

با حضور اعضای هیئت رهبری پوهنتون هرات , رئیس اجرائیه مقام محترم ولایت , رئیس محترم مرکز تحقیقات و پالیسی ملی , رئیس محترم دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در هرات و تعدادی زیادی از استادان پوهنتون طی مراسمی یمینار یکماهه ارتقای ظرفیت کاری استادان پوهنتون هرات تحت عنوان روش تحقیق در علوم اجتماعی شنبه هفته جاری در سالن کنفرانس های پوهنحئی ادبیات افتتاح شد.

اهمیت تحقیق , اجندای کورس روش تحقیق در علوم اجتماعی , شیوه های تحقیق و اهمیت آن و فعالیت های مرکز تحقیقات و پالیسی ملی به ترتیب عنوان سخنرانی های پوهنمل میر غلام عثمان بارز حسینی رئیس پوهنتون هرات , پوهنوال محمد ناصر ” رهیاب ” معاون علمی پوهنتون هرات , و داکتر نور عباد رئیس مرکز تحقیقات و پالیسی ملی NCPR بود .

آقای بارز حسینی رئیس پوهنتون هرات در سخنانشان با تاکید بر اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش در برنامه استراتیژیک پوهتنون هرات بر تطبیق روش های تحقیق با اصول شناخته شده بین المللی آن تاکید کرد , آقای حسینی تحقیق و پژوهش را در کنار نوآوری و خلاقیت از اهداف عمده پوهتنون ذکر کرده مجهز شدن پوهنتون به اینترنت استاندارد و لابراتوارهای مخصوص هر رشته را زمینه ساز آغاز پروسه تحقیقات در پوهنتون خواند , رئیس پوهنتون هرات دسترسی به تولید علم و عبور از مرحله تدریس را بدون داشتن یک برنامه مدون تحقیقاتی غیر ممکن دانست.در این سمینار برای مدت یک ماه شیوه ها و روش تحقیق در علوم اجتماعی برای تعدادی از اساتید پوهنتون هرات آموزش داده خواهد شد.


آغاز کار ثبت نام متقاضیان کانکور متفرقه در پوهنتون هرات

کار ثبت نام از متقاضیان کانکور متفرقه شنبه هفته جاری در پوهنتون هرات آغاز شد. به گفته پوهنمل سید فرهاد شهید زاده مدیر عمومی استادان و محصلان پوهنتون هرات تا کنون 1600 نفر از متقاضیان کانکور متفرقه ثبت نام شدند به گفته آقای شهید زاده فورمه های ثبت نام از وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون هرات ارسال شده است. تا مراحل پایانی ثبت نام متقاضیان کانکور متفرقه تا پنچشنبه هفته جاری به انجام برسد.


ترفیع رتبه اعضای پوهنتون با تأیید وزارت تحصیلات عالی

بر اساس تأیید کمیسیون تقرر و ترفیع پوهنتون هرات و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان محترم پوهنمل عبدالله زلال استاد پوهنحی تعلیم وتربیه از رتبه فوق به رتبه مافوق , محترم سید عبدالخالق فرزند سید محمد مدیر مأمورین پوهنتون از رتبه اول به رتبه فوق و محترم صدیقه نورزایی مدیر حفظ و مراقبت پوهنحی تعلیم وتربیه از رتبه اول به رتبه فوق ترفیع نموده اند , پوهنتون هرات برای این عزیزان آرزوی موفقیت و کامیابی دارد.

مطبوعات

مجلات و نشریه ها

رسانه ها و مطبوعات از ارکان جوامع مدنی و متمدن هستند , در حقیقت رسانه های فانوس های روشنگر و هدایتگری هستند که با تنویر  افکار عامه و جهت بخشیدن به آن در مسیری درست جامعه را به سوی فلاح و روشنی هدایت میکنند , در اوایل سال تحصیلی 1387 نه نشریه در پوهنتون هرات به نشر میرسید و در طول سال تحصیلی که گذشت تعداد دیگری نشریه به جمع خانواده مطبوعاتی پوهنتون هرات پیوستند. فصلنامه اندیشه , هفته نامه پوهنتون , گاهنامه تا ساغری باغیست , نشریه دانشجویی کاوش , مجله تابش نور , مجله هنری کهن دیار , نشریه محصول , نشریه مزرعه و مجله اندیشه طب نشریاتی بودند که با تولد ماهنامه هنری کاردک و گاهنامه تخصصی فرهنگی ساینس و فاکولته های هنر و ساینس پوهنتون هرات , در سال تحصیلی 1387 جمعاً 11 نشریه در چهار چوب دانشگاه هرات فعالیت میکنند.

پوهنتون هرات از خلاقیت های فکری و تحقیقی استادان و دانشجویان که در چهار چوب نشریات نمود می یابد قاطعانه حمایت کرده و آن را جزئی از برنامه های بلند مدت خود برای شکوفائی اندیشه و استعداد آنان میداند.

 رادیو صدای جوان ,رادیوی علمی – آموزشی پوهنتون هرات

صدای جوان (رادیوی علمی آموزشی پوهنتون هرات ) در 29 ثور سال 1383 هجری شمسی به همکاری دفتر اطلاعاتی – ارتباطی (سیاره)در دیپارتمنت ژورنالیزم دانشکده ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات تأسیس گردید و از بدو تأسیس تاکنون فعالیت های نشراتی خود را با در نظر داشت معیارهای ژورنالیزم نوین و تمامی موازین و قوانین رسانه ای در کشور ادامه داده است. درین رادیو بیشتر روی جنبه آموزشی هم برای کارمندان و هم برای مخاطبان تآکید میشود که کار درین عرصه در آغاز فعالیت رادیو توسط مربیان خارجی که از طرف دفتر سیاره و تربیه ژورنالیست های مسکلی در حال حاضر ابعاد دوگانه کار این رسانه توسط استادان و محصلین دیپارتمنت ژورنالیزم فاکولته ادبیات و علوم بشری صورت میگرید. تعمیر رادیو در داخل ساختمان مربوط به دانشکد ه ادبیات پوهنتون هرات واقع مجموعه جدید ساختمان های پوهنتون هرات میباشد.

پروگرام های عمده این رادیو بیشتر به مسائل خانواده ها , جوانان ,و برنامه های اجتماعی ,فرهنگی علمی و آموزشی , اطلاع رسانیی شفاف و مستند درسه بولتن خبری دری , پشتو و انگلیسی و در قالب بیش از چهل عنوان برنامه در طول تشکیل میدهد که مطابق تقسیم اوقات مرتبه توسط محصلین و استادان پیشبرده میشود. البته مخاطبان رادیو بیشتر محصلین و متعلمین اعم از ذکور واناث بوده که در ساحات تحت پوشش آنتن شنونده گان خاص خود را دارد .

هدف از تأسیس رادیو آموزش دادن ژورنالیست های جوان بوده که سالانه جوان بوده که سالانه چهل تا پنجاه نفر ژورنالیست آبدیده را تقدیم جامعه رسانه ای کشور مینماید و تجارب نشان داده است که جوانانیکه ازین طریق تربیه و به جامعه تقدیم شده اند از روحیه بسیار عالی و صداقت مسکلی خاصی برخوردار بوده و در ساحات کاری خویش در دیگر رسانه ها نیز خوب درخشیده اند.

رادیوی پوهنتون هرات (صدای جوان ) یگانه رادیوی دانشجویی در سطح افغانستان است که فعالیت هایش استوار برمعیرهای ژورنالیزم نوین است. این رادیو در مدت سه سال فعالیت خود توانسته است دو سرتفیکت (فعالیت مثمر) بسیار معتبر را به عنوان رسانه مستقل از دفتر هندیکپ انترنشنال و دفتر یوناما در هرات بدست آورد. اشتراک استاد سیحیی حزین موسوی مدیر مسوول این رادیو در کنفرانس راسنه های اتحادیه اروپا منقعد برلین آلمان در سال 2005 و همچنان در نهمین  کنفرانس دوره ای امارت در کشور شاهی اردن در سال 2006 نیز دلالت بر فعالیت های مسلکی و موثر این رادیو و تاثیر آ در عرصه های گوناگون زنده گی مردم هرات می نماید.

آغاز نشرات رادیو همه روزه از ساعت 7 صبح و ختم نشرات رادیو همه روزه ساعت 7 شام . تعداد پرسونل کاری درین رادیو ثابت نبوده طبق یک برنامه منظم تمامی محصلین رشته ژورنالیزم در تلوید وپخش برنامه ا شرکت دارند , حد اوسط روزانه 30 نفر در گروپهی جداگانه وظیفه اجرا مینماید. وجوه مالی رادیو از عواد رایدو با پخش اعلانات تجارتی و همکاری های موسسات الان دهنده تآمین میگردد و تحت نظر کمیته اجرائیه رادیو به مصارف رادیو در زمینه های مختلف میرسد.