افتتاح دانشکده خبرنگاری در دانشگاه هرات

شعبه خبرنگاری دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه هرات که اخیرا از دیپارتمنت به دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی ارتقاء یافت بود، در یک مراسم رسما افتتاح شد.

دانشکده ژورنالیزم

میرغلام محمد بارز حسینی رئیس دانشگاه هرات می گوید با تلاش های که از سوی این دانشگاه و مسوولین دیپارتمنت ژورنالیزم در دو سال گذشته صورت گرفت سرانجام وزارت تحصیلات عالی موافقت به ارتقاء آن کرد.

وی با اشاره به احداث تاسیسات رادیو و تلویزیون دانشکده ژورنالیزم  که با هزینه یکنیم میلیون دالر از کمک های امریکا ساخته می شود تاکید کرد که پس از تکمیل این پروژه این پوهنحی در سطح افغانستان از لحاظ تدریس و امکانات در درجه اول قرار خواهد گرفت.

آقای بارز که در جمع محصلین پوهنحی ژورنالیزم و استادان دانشگاه در سالون مولانا عبدالرحمن جامی در این دانشگاه صحبت می کرد گفت در حال حاضر هفت تن از استادان این پوهنحی در دانشکاه سن خوزه امریکا به صورت انلاین در حال گرفتن دوره ماستری خود می باشند.

در عین حال سهیلا عرفانی رئیس  دانشکده ژورنالیزم هرات می گوید : در حال حاضر تمام مضامینی که در پوهنحی های ژورنالیزم در افغانستان تدریس می شود از یک سال بدین سو در دیپارتمنت خبرنگاری هرات نیز تدریس می شد.

وی افزود: شعبه خبرنگاری ژورنالیزم در سال هشتاد و یک در چوکات پوهنحی ادبیات ایجاد شد که در آن زمان تنها دو تن از استادان به نام نعمت الله سروری و شفیقه خواجه زاده مسوولیت تدریس آن را به دوش داشتند.

خانم عرفانی می گوید: در حال حاضر از طریق رادیو صدای جوان ارگان نشراتی دانشگاه هرات کارهای عملی دانشجویان ژورنالیزم مورد پیگیری قرار می گیرد.

دیپارتمنت ژورنالیزم در سال ۱۳۸۱ www.buy-trusted-tablets.com خورشیدی در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه هرات تاسیس شد، و تا به حال ۵ دوره از دانشجویان آموزش دیده اند.

نظر شما